Larisa

Ifestou 37
41222 Larisa
T +30 2410 259 975


Vasilis Efthimiakos
info@grafix.gr

Nikos Gramoustianos
nikosgram@grafix.gr

Nikos Papalexis
np@grafix.gr


Costas Gatsis
cg@grafix.gr

Aggelos Avdanas
aa@grafix.gr