Larisa

Ifestou 37
41222 Larisa
T +30 2410 259 975
F +30 2410 672 888


Vasilis Efthimiakos
info@grafix.gr

Nikos Papalexis
np@grafix.gr

Costas Gatsis
cg@grafix.gr

Aggelos Avdanas
aa@grafix.gr
Athens

Laodikias 4
11528 Athens
T +30 210 7714 605


Nikos Gramoustianos
nikosgram@grafix.gr

Paradisia Manari
parimanari@grafix.gr